Skip to content
Home » ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1 | พร บ อิสลาม | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1 | พร บ อิสลาม | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1 | พร บ อิสลาม.

[button color=”primary” size=”medium” link=”http://megaurl.in/pHEjz5″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พร บ อิสลาม หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพร บ อิสลาม

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พร บ อิสลาม.

ในปี พ.ศ. 2488 นายปรีดีได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ ๘ และแต่งตั้งนายจาม พรหมยงค์ เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรก คือ สายสุนีย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 และได้ตรากฎหมายอิสลามฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2488 พรบ.บังคับกฎหมายอิสลามในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนายจามและมุสลิมใหม่คือ รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมด้วยเช่นกัน นอกจากจะมีตำแหน่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนายจำ พรหมยงค์ ได้รับการแต่งตั้งแล้ว นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดอีกด้วย รัฐธรรมนูญปี 1946 กำหนดให้รัฐออกกฎหมายพิเศษสำหรับชาวมุสลิม โครงสร้างการบริหารศาสนาอิสลามในประเทศไทยสมัยใหม่มีต้นกำเนิดมาจากบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายพิเศษที่ออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 ดังนี้ 1. พรที่สนับสนุนศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2488 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ กฎหมายอิสลามในปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ยะลาสตูล พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้อยู่ 3. พระราชบัญญัติมัสยิด พ.ศ. 2490 4. กฎกระทรวง พ.ศ. 2491 ออกภายใต้พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 5. และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2491 ฉบับที่ 2 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 6. ระเบียบการขึ้นทะเบียนมัสยิด พ.ศ. 2491 7. ระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการมัสยิดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาสนา พ.ศ. 2492 หลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎปี พ.ศ. 2475 ชาวมุสลิมกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่า หลายคนเช่น แจ่มพรหมยงค์, การิม ศรีเจริญ, บรรจง ศรีเจริญ, ประเสริฐ ศรีเจริญ ทั้งสี่คนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาประเภทที่ 2 มุสลิมเข้าร่วมรัฐบาลด้วย อมาตย์ เอกพระยา สมันรัตบุรินทร์ (ต้วน กูมูตา) เป็นรัฐมนตรี ซึ่งเดิมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ Je Abdullar หลังจากปูเต สตูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2490 เกิดการรัฐประหาร นายจำ พรหมยงค์ หนีไปต่างประเทศ จอมพล ป. กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง พ.ศ. 2492 อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสตร์ เป็นนักบวชอิสลามคนแรก และดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 32 ปี (พ.ศ. 2492-2524) เขาเสียชีวิตในปี 2525 ปี 2514-2519 ได้อนุมัติมติคณะรัฐมนตรีลับให้โควตาเด็กมุสลิมจากชายแดนภาคใต้ไปเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่งทั่วประเทศ บรรจุเสร็จรับราชการ. เป็นตำแหน่งที่คณะมุสลิมใหม่ได้วางไว้ล่วงหน้า มติคณะรัฐมนตรีนี้ไม่เพียงแต่ส่งเด็กมุสลิมในภาคใต้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งพวกเขาไปโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย โควตาการศึกษาฟรีอยู่ในขณะนี้ถึง 2023 ในปี 1972 มีการจัดการสำหรับการขนส่งคนไปฮัจญ์ แต่ยังไม่มีการออกกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการออกพระราชบัญญัติฮัจญ์ฉบับแรกในรัชสมัยของพลเอกเปรม เป็นนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารกิจการอิสลามในประเทศไทย มีดังนี้ 1. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2. คณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด 3. สิทธิของคณะกรรมการอิสลามมัสยิดของคณะกรรมการอิสลาม 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง. เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ C9 2. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ C7 3. คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการส่วนจังหวัด มีสิทธิ์รับการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐ 4. คณะกรรมการอิสลามทุกระดับมีสิทธิได้รับ ให้นุ่งห่มรับเหรียญ PORR พร้อมทั้งได้ค่านั่งรถไฟครึ่งราคา จบตอนที่ 1 เรื่องของนายโมฮัมหมัด อับดุล โมฮัมหมัด อับดูห์ ที่นายจามเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิรูปศาสนาอิสลามในรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2489 แต่ถูกยกเลิกโดย การรัฐประหารในปี 2490 น่าแปลกที่กฎหมายอิสลามทั้งหมดจะไม่ถูกยกเลิกตามนั้น กลับผลิดอกออกผลมากขึ้นเรื่อยๆ หมายเหตุ ; จุฬาลงกรณ์ที่หนึ่งถึงสิบสามมีเชื้อสายเปอร์เซียและอิสลามชีอะ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จุฬาลงกรณ์ทุกคนมีเชื้อสายมาเลย์และนับถือนิกายสุหนี่ (5).

See also  เครื่องเขียน MR.DIY น้ำพลอยพาชม สาขาโลตัสรังสิต มีแต่ของน่ารัก ราคาถูกเว่อร์.!! | Namploy Diary | mr.diy สาขา | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด
See also  7-11 Honor the Code Premium Theme | 7-11 premium | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  BREAKING NEWS - Kuasa Hukum Moeldoko Tanggapi Surat Kiriman ICW Terkait Ivermectin | ivermectin | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

พร บ อิสลาม – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ประวตความเปนมาของศาสนาอสลามและพรบ #อสลาม #ในประเทศไทย #ตอนท.

[vid_tags]

ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1

พร บ อิสลาม.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ พร บ อิสลาม นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

26 thoughts on “ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและพรบ อิสลาม ในประเทศไทย ตอนที่ 1 | พร บ อิสลาม | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด”

 1. หอกข้างแคร่ที่คอยทิ่มแทงชาติไทยตลอดมา และยังพยายามทิ่มแทงตลอดไป

 2. https://youtu.be/CTRnxkbURl0
  เอาห้องซ่องสุมความโหดเหี้ยมไปอยู่ในปั้มน้ำมัน อีกหน่อยคงก่อวินาศกรรมใกล้ๆปั้ม เจ้าของปั้มคิดได้ไง ประเทศที่เขามีมันสมอง ทั่วโลกเขาไม่อยากยุ่งกับลัทธิกาฝากพวกนี้ จะไปขอเปิดโรงเรียนสอนก่อการร้าย ซ่องสุมความก้าวร้าว เขาต้องถามคนในพื้นที่ ก่อนว่าจะยอมให้สร้างได้ไหม ถ้าทำพิจารณ์แล้วไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้สร้าง ไม่เหมือนไทยแอบสร้างตามสนามบิน ขนส่ง ปั้มน้ำมัน ที่ผู้คนแออัดทั้งนั้น ถ้าเกิดการก่อวินาศกรรมขึ้นมา แต่ล่ะที่คงตายกันเป็นเบือ คิดได้ไงเอาความเชื่อของลัทธิก่อการร้ายไปสร้างขยายในเขตุชมชน มีแต่เขาจะแบน แต่ไทยเงินมาผ้าหลุด ความปลอดภัยของคนในชาติส่วนมากจะเป็นอย่างไรไม่เคยสนใจ ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศชาติจะมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นทุกวัน และความสูญเสียภายในประเทศจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เขาเรียกว่ากาลียุค ไม่เสียทรัพย์ ก็เสียประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหดหู่และเศร้าใจเป็นอย่างมาก ใครล่ะที่จะมาช่วยคนไทยโลกสวยพวกนี้ได้ พวกเขาไม่คิดจะช่วยตัวเอง แล้วใครจะช่วยพวกเขาได้ ไฟกำลังไหม้บ้าน ก็ยังไม่ตื่นกันอีก
  และทุกครั้งของการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินพวกก็จะออกมาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่ร่ำไป
  ถ้ามีพรรคการเมืองพรรคใหม่ๆของชาวพุทธเข้ามาบริหาร สัญลักษณ์ซ่องสุมการก่อการร้ายในชุมชนควรจะรื้อทิ้ง หรือสั่งปิดให้หมด ถ้าขืนยังปล่อยให้มีการทำห้องซ่องสุมเห่าหอนไปในแหล่งชุมชนไม่ว่าจะเป็น สนามบิน ขนส่ง ตลาด ห้างสรรพสิ้นค้า หรือปั้มน้ำมัน มันมีความเสี่ยงมาก คนพวกนี้จิตใจของพวกเขายิ่งโหดร้ายผิดมนุษย์มนาอยู่ด้วย สิ่งที่จะตามมาคือการก่อวินาศกรรม ก่อการร้ายซึ่งจะนำมาถึงความหายนะของชาติในระยะยาว ไม่คุ้มกันเลย
  https://youtu.be/fuCnQG-Tkbk
  พอคนไทยเขารู้ทัน เอาความจริงมาพูดลัทธิกาฝากบอกสร้างความแตกแยก ส่วนพวกที่ออกมาเข่นฆ่าพระ เผาวัดกับบอกไม่ผิด ยุติธรรมต่อคนพุทธเหลือเกินเนาะ ใครกันแน่ที่อพยพเข้ามาอยู่แล้วมาสร้างความแตกแยกให้ประเทศชาติก่อน วัฒนธรรมทุกอย่างก็แตกต่างกับเจ้าของแผ่นดินดั่งเดิม ชอบเรียกร้องได้คืบจะเอาศอกในแผ่นดินของผู้อื่น พอเขารู้ทันก็ดิ้น หาว่าคนไทยสร้างความแตกแยก แล้วลัทธิกาฝากที่ชอบออกมาเข่นฆ่าพระ ฆ่าคนไทย ฆ่าเจ้าหน้าที่ของไทย ในแผ่นดินของไทยทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหม
  https://youtu.be/uE1QayAkm4o

  นักการเมืองของไทยพวกท่านอายไหม ตั้งแต่ท่านประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศยังไม่เคยเห็นท่านพาภริยาไปทำบุญ หรือเข้าวัดถวายผ้าป่าอย่างเป็นจริงเป็นจังสักครั้ง ยังไม่เคยเห็นท่านประยุทธ์เข้าไปสวดมนต์ในวัดบางเลย แปลกดี
  https://youtu.be/yoPBT7gs3ws

 3. ทำไม่ให้เด็กไทยพุทธได้สิทธิพิเศษบ้างเล่านี่ก็โคตรเอาเปรียบชาวพุทธไทยเงียบกริบเคยมาเรียกร้องสิทธิพิเศษกันบ้างไหมเล่าพุทธโลกสวยทั้งหลาย

 4. ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาจะให้รถพ่วงขนสารอันตรายโดยที่ไม่มีการเช็คตรวจสอบ หรือป้องกันก่อนออกนอกสถานที่ เห็นมีแต่ประเทศไทยนี้แหละ มันเข้าง่าย ออกงาย ทั้งแรงงานต่างด้าว และการขนส่งต่างๆที่ไม่ได้ผ่านการควบคุม เอาชีวิตของมนุษย์มาเป็นเดิมพัน มันไม่ล็อคหลอกรถ ดูก็รู้ว่าคนพวกนี้มันตั้งใจจะให้รถมาระเบิดแบบนี้อยู่แล้ว ครั้งนี้มันยังไม่เล่นห้างใหญ่ หรือสถานที่สำคัญ ถ้าหน่วยงานรัฐยังขืนโง่อยู่แบบนี้ ต่อไปพวกมันจะเล่นหนักกว่านี้ พวกขบวนการหัวรุนแรง มันได้ขยายออกมานอกพื้นที่นานแล้ว และมันก็ก่อวินาศกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆ แต่หน่วยงานของรัฐโลกสวย ไม่รู้เท่าทันเกมส์ของขบวนการพวกนี้เองต่างหาก เกิดเหตุที่ไรก็บอกอุบัติเหตุทุกที คนไทยส่วนมากก็โง่ตามที่เขาบอก
  https://youtu.be/ZgviNa5qsaA

  คนไทยยังหลับสบายดีอยู่เหรอ สองปีแล้วที่หาเรื่องไม่ให้จัดงาน เทศการปีใหม่ของไทย หรือสงกรานต์ที่มีความเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนา มันแปลกๆอยู่น่ะ
  https://youtu.be/qx6PAYtndKA

 5. ขอบคุณค่ะทีนำเรื่องราวออกมาแผ่ให้ได้รู้กันทั่วจะได้รู้เขารู้เราให้แจ่มแจ้ง

 6. ทรัมป์โดนกำจัดออกไปเพราะไม่ชอบทำสงคราม น้ำมันของอูฐใกล้จะหมดลงแล้ว ตอนนี้เลยรวมหัวกับเถ่าโจก่อสงครามกับทุกประเทศที่ต่อต้านลัทธิตัวหลืบ เข่นฆ่ากันเองมันก็ยอม ลัทธิโจรชอบความรุนแรง และสงครามอยู่แล้ว พวกเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ คนดีที่ไม่นิยมสงครามก็อยู่ไม่ได้ ลัทธิโจรอยากยึดครองกลืนกินโลก อีคนที่มาเป็นรองเถ่าโจพ่อของคุณเธอก็เป็นพวกนี้ พวกลัทธิตัวหลืบเหมือนกัน
  เขียนคำภีร์ให้สมสูกับเด็กเก้าขวบ เขียนคำภีร์ให้มีเมียสี่คน มีลูกเป็นโหลสองโหล เขียนคำภีร์ห้ามออกจากลัทธิ ใครออกฆ่า ห้ามนับถือสิ่งอื่น ห้ามบริจาคสิ่งของ แต่ชอบเรียกร้องจะเอาอย่างเดียว เขียนคำภีร์แต่ล่ะอย่าง แม่งเห็นแก่ตัวจะเอาอยู่ฝ่ายเดียว ถ้ามันไม่ขยายเผ่าพันธ์เยอะสิแปลก พวกขี้โกง ลัทธิตัวหลืบขี้โกง

 7. ตอนนี้ปั้มน้ำมันที่เป็นของแผ่นดินพุทธอย่าง ปตท ยังต้องสร้างห้องละหมาดให้ลัทธิคนส่วนน้อย แผ่นดินพุทธแท้ๆ คนส่วนมากที่ใช้บริการก็เป็นคนพุทธ กับไม่คิดที่จะสร้างห้องของพระพุทธรูปบ้าง กับสร้างห้องละหมาดเพื่อสะสมความความรุนแรง การก่อการร้ายไปทุกที่ทั่วประเทศ ไม่ยกเว้นแม้กระทั้งปั้มน้ำมัน หริอสถานีขนส่งรถไฟฟ้า หรืิอรถทัวร์ทั่วประเทศ อีกหน่อยก็คงจะเข้าไปสร้างในวัด เบียดเบียนเอาเงินภาษีของคนไทย พวกเขาไม่มีความสำนึกในความระอายหรือเกรงอกเกรงใจเจ้าของแผ่นดินเลย เรียกร้องโน้นนี้นั้น ไม่เคยเพียงพอ ทำอะไรข้ามหูข้ามตาคนส่วนมากของประเทศ ไม่เคยคิดว่าควรหรือไม่ควร ถึงเวลาที่คนไทยจะเลิกโง่ เลิกโลกสวยได้แล้ว ก่อนที่จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ กลายเป็นผลเมืองชั้นสองที่ไม่มีสิทธิมีเสียงอะไร เหมือนกับอินโด และมาเลย์ ที่คนฮินดู พุทธ ต้องสูญสิ้นวัฒนธรรมของตนไปตลอดดาล ถ้าคนไทยยังโง่ ปล่อยให้สายเกินไป ก็จะไม่สามารถเอาวัฒนธรรมของไทยกลับคืนมาได้ มีตัวอย่างให้เห็นครึ่งโลกแล้ว ถึงเวลาที่คนไทยจะออกมาปกป้องประเทศชาติ และศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป

  วัฒนธรรมของไทยดั่งเดิมสวยงามและสงบสุขดีอยู่แล้วไม่ชอบ จะเอาเหรอวัฒนธรรมแบบนี้ ถามจริงๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบ้าหรือเปล่าเนี้ย
  https://youtu.be/sNwqJEp48p4

  ใกล้เกลืิอกินด่าง ไทยนอไทย
  https://youtu.be/t2Ap3ETTiTw

  https://youtu.be/VGHChp7Q1aM

 8. ตอนนี้ปั้มน้ำมันที่เป็นของแผ่นดินพุทธอย่าง ปตท ยังต้องสร้างห้องละหมาดให้ลัทธิคนส่วนน้อย แผ่นดินพุทธแท้ๆ คนส่วนมากที่ใช้บริการก็เป็นคนพุทธ กับไม่คิดที่จะสร้างห้องของพระพุทธรูปบ้าง กับสร้างห้องละหมาดเพื่อสะสมความความรุนแรง การก่อการร้ายไปทุกที่ทั่วประเทศ ไม่ยกเว้นแม้กระทั้งปั้มน้ำมัน หริอสถานีขนส่งรถไฟฟ้า หรืิอรถทัวร์ทั่วประเทศ อีกหน่อยก็คงจะเข้าไปสร้างในวัด เบียดเบียนเอาเงินภาษีของคนไทย พวกเขาไม่มีความสำนึกในความระอายหรือเกรงอกเกรงใจเจ้าของแผ่นดินเลย เรียกร้องโน้นนี้นั้น ไม่เคยเพียงพอ ทำอะไรข้ามหูข้ามตาคนส่วนมากของประเทศ ไม่เคยคิดว่าควรหรือไม่ควร ถึงเวลาที่คนไทยจะเลิกโง่ เลิกโลกสวยได้แล้ว ก่อนที่จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ กลายเป็นผลเมืองชั้นสองที่ไม่มีสิทธิมีเสียงอะไร เหมือนกับอินโด และมาเลย์ ที่คนฮินดู พุทธ ต้องสูญสิ้นวัฒนธรรมของตนไปตลอดดาล ถ้าคนไทยยังโง่ ปล่อยให้สายเกินไป ก็จะไม่สามารถเอาวัฒนธรรมของไทยกลับคืนมาได้ มีตัวอย่างให้เห็นครึ่งโลกแล้ว ถึงเวลาที่คนไทยจะออกมาปกป้องประเทศชาติ และศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป

  วัฒนธรรมของไทยดั่งเดิมสวยงามและสงบสุขดีอยู่แล้วไม่ชอบ จะเอาเหรอวัฒนธรรมแบบนี้ ถามจริงๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบ้าหรือเปล่าเนี้ย
  https://youtu.be/sNwqJEp48p4

 9. ตัวหลืบตัวปลิงอพยพเข้าไปอยู่ในยุโรปโดยผ่านองค์กรของตนนั้นคือ โอไอซี และยูเอ็น องค์กรเหล่านี้จ่ายเงินให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆเพื่อเอาตัวหลืบตัวปลิงเข้าไป พอได้อพยพเข้าไปอยู่ในแถบยุโรปหรือที่อื่นๆ รัฐบาลของประเทศนั้นๆก็รวมหัวกับองค์กรของตัวหลืบตัวปลิงหลอกเอาเงินภาษีของคนในประเทศของตัวเองเพื่อเอามาเลี้ยงพวกตัวหลืบตัวปลิง ในยุโรปอเมริกาและประเทศที่มีสวัสดิการดีๆ เงินภาษีของคนที่ทำงานเสียภาษีจะเอามาเลี้ยงตัวหลืบตัวปลิงให้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงาน พวกเขาสามารถมีลูกหัวปีท้ายปีมีบ้านหลังใหญ่ๆโดยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้จากเงินภาษีของประชนของประเทศนั้นๆ การที่ตัวหลืบตัวปลิงขยายเผ่าพันธ์ได้เร็วเพราะพวกเขาไม่ต้องทำงานตั้งหน้าตั้งตาผลิตประชากรอย่างเดียว แต่เด็กเกิดมาส่วนมากไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ พอเติบโตขึ้นมาหน่อย ไม่เกเรก็เป็นเด็กแก๊งค้ายา ข่มขืนเด็กสาวหรือออกมาก่อวินาศกรรมรายวัน เด็กที่เกิดมาให้นับถือลัทธิซาตานเท่านั้น

  "นี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมผู้คนในยุโรปรู้สึกเอือมมระอาในพติฤกรรมของพวกตัวหลืบตัวปลิง เมื่อก่อนประชาชนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะรัฐบาลของประเทศนั้นๆที่รับเงินมาจากโอไอซีและยูเอ็นปิดปากตัวเองเงียบ มาพักหลังๆประชาชนเริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากลจึงรุกขึ้นต่อต้าน นี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปถึงออกมาเดินขบวนอยู่เรื่อยๆ แต่สำนักข่าวกับปิดปากเงียบเพื่อที่จะไม่ให้ข่าวเผยแผ่ออกไป แต่ถ้าจะมีเผยแผ่ออกไปก็จะพูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลัทธิซาตาน แต่แท้จริงแล้วประเด็นใหญ่ๆมันเกิดจากการอ้าแขวนรับผู้อพยพทั้งนั้น ถ้าอยากรู้ว่ามีประเทศไหนบ้างที่ออกมาต่อต้านการอ้าแขวนรับผู้อพยพต้องไปพิมย์ดูเอาในกูเกิล

  "สำนักข่าวของทั่วโลกส่วนมากโดนล็อปบี้ยิตส์จากกลุ่มเศรษฐีบ่อน้ำมัน กลุ่มนายใหญ่อย่างเช่น ซาอุ โซร็อต และร็อตเชิลด์ กลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ต้องการให้ลัทธิซาตานเข้ายึดครองโลกเพราะอะไรๆมันจะได้ควบคุมได้ง่ายดายขึ้น เพราะตัวหลืบตัวปลิงส่วนมากโง่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ความโง่ของตัวหลืบตัวปลิงเป็นเป่าหมายที่เข้าถึงง่ายของนายทุนระดับโลก

 10. ทำมัยต้องมีกฎหมายเพื่ออิสลามแบบนี้มันเหลื่อมล้ำแบบสุดๆเลยหนิ มึงเอากฎหมายมากดหัวคนอื่นอย่าว่าแต่พุทธเลยแม้เเต่คนที่ไม่มีศาสนาก็โดนกดหัว

 11. อักษร ป. คืออักษรที่ถูกกำหนดไว้ในทางการเมือง ป.พืบูลสงคราม, เปรม ติณสูลานนท์, ประยุทธิ์ จัน, ประวิทย์, ปูติน, ปิยะบุตร,
  พรรณิกา ก็สะกดด้วย P เช่นกัน ส่วนพวกล้มเจ้าก็จะมีอักษร T เพิ่มเข้ามา เช่น ทักษิณ , ธนาธร เป็นต้น

 12. ลัทธิกาฝากอาจจะมีน้อยในไทย แต่องค์ที่ปกป้องพวกเขามันยิ่งใหญ่คับโลก ยกตัวอย่าง องค์กรของโอไอซี ยูเอ็น เอ็นจีโอ เศรษฐีอาหรับหลายประเทศควบคุมสื่อ ธนาคาร ทุกองค์กรภายในโลกนี้ องค์กรพวกการกีฬา อสังหาริมทรัพย์ ถื่อหุ่นส่วนในทุกสิ่ง หัวหน้าองค์การอนามัยโลกยังเป็นคนของพวกนี้เลย นี้แหละที่ว่าทำไมภาคใต้ของไทยมันไม่สงบสุขเสียที่ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าจับโจรใต้ที่ออกมาเข่นฆ่า เผาทำลายสถานที่ จับแล้วก็ต้องปล่อย เพราะนายทุนและองค์กรข้ามชาติพวกนี้อยู่เบื่องหลังของพวกนี้ ต้องการให้คนพวกนี้ยึดครองกลืนกินโลก และประเทศไทยไงล่ะ และตอนนี้ชาวโลกเขาก็จะเริ่มที่จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร หลายประเทศเริ่มออกมาต่อต้านพวกลัทธิชั่วนี้ ก็เหมือนกับองค์กรในไทยหลายองค์กรที่กำลังออกมาต่อต้านพวกนี้เช่นกัน แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนพุทธดั่งเดิม คนพุทธไม่ต้องการให้ลัทธิกาฝากเข้ามาชุบมือเปิบและยึดครองแผ่นดินของเรา พวกเรามีสิทธิที่จะปกป้องแผ่นดินของตนเช่นกัน
  เหนื่อยใจกับพวกคนชั่วที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม ยุคนี้มันยุคของคนเถื่อนครองโลกจริงๆ
  https://youtu.be/vqxp-JLR9bg

  นักข่าวขายตัว สิ่งที่ควรทำกับไม่ทำ ไม่น่าเกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินพุทธ อนาจใจจริงๆ
  https://youtu.be/f9XWJws2eRY

  อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้เหรอ
  จะเอาเหรอกฎเกณฑ์แบบนี้
  https://www.komchadluek.net/news/scoop/336929

  คนพวกนี้มันทำได้ไม่กี่อย่าง ไม่ค้ายา ก็เป็นแก๊งมาเฟีย ปล่อยเงินกู้แบบผิดกฎหมาย ก่อคดีข่มขืน เผาทำลาย ฆ่าคน ค่าพระ พวกเขาทำได้แค่นี้จริงๆ พวกลัทธิกาฝาก
  https://youtu.be/Yt4zwrXgxSI

 13. ใครให้โอกาสพวกชั่วนี้มาข่มเหงคนในชาติ
  https://youtu.be/_JfR8ZuM2Jg
  พม่าไม่เท่าไร แต่ไม่ชอบพวกโรฮิงญา เพราะพวกนี้เลี้ยงไม่เชื่อง ชอบเรียกร้องได้คืบจะเอาศอก ขี้เกลียด อยู่ในแคล็มที่อพยพกันเข้ามาก็คนพวกนี้ทั้งนั้น
  รัฐเอาเงินไปสร้างมัสยิดเป็นร้อยๆล้านได้ แต่ไม่สามารถสร้างรั่วกั้นกำแพงของประเทศได้ แล้วพวกนักการเมืองของลัทธิตัวหลืบมันก็แอบขนพวกโรฮิงญาเข้ามา ทำบัตรประชาชนให้ บางคนพูดไทยยังไม่ได้ มันมีบัตรประชาชนกันได้ไง ไปแหกตาดูน่ะ แถวแม่สอด หนองจอก ทุ่งคุ่ ระนอง สงขลา ไปแหกตาดู ว่านักการเมืองลัทธิตัวหลืบขายชาติทั้งหลายมันแอบขนกันเข้ามาเท่าไรแล้ว พวกอุยกูร์ โรฮิงญา คิดแล้วโมโห พวกลัทธิตัวหลืบขายชาติ
  https://youtu.be/QAmPnIbe09E

  ตื่นๆพวกโลกสวย อยากให้ไทยเป็นแบบนี้เหรอ
  https://youtu.be/otN8QMPrgIs

  คนไทยไม่คิดที่จะตื่นเพื่อมาปกป้องประเทศชาติของตน เกิดมาเสียชาติเกิด
  https://youtu.be/Eds5Pi0XJ4g

  ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นจริงแล้ว
  https://youtu.be/S5B3xmG4Wp4

  นี้ไงที่ยูเอ็นมันแอบขนกันเข้ามาแล้วเอาโรคมาแพร่ให้ประเทศไทย
  https://youtu.be/zeZyRVk_3D4

 14. พม่าไม่เท่าไร แต่ไม่ชอบพวกโรฮิงญา เพราะพวกนี้เลี้ยงไม่เชื่อง ชอบเรียกร้องได้คืบจะเอาศอก ขี้เกลียด อยู่ในแคล็มที่อพยพกันเข้ามาก็คนพวกนี้ทั้งนั้น
  รัฐเอาเงินไปสร้างมัสยิดเป็นร้อยๆล้านได้ แต่ไม่สามารถสร้างรั่วกั้นกำแพงของประเทศได้ แล้วพวกนักการเมืองของลัทธิตัวหลืบมันก็แอบขนพวกโรฮิงญาเข้ามา ทำบัตรประชาชนให้ บางคนพูดไทยยังไม่ได้ มันมีบัตรประชาชนกันได้ไง ไปแหกตาดูน่ะ แถวแม่สอด หนองจอก ทุ่งคุ่ ระนอง สงขลา ไปแหกตาดู ว่านักการเมืองลัทธิตัวหลืบขายชาติทั้งหลายมันแอบขนกันเข้ามาเท่าไรแล้ว พวกอุยกูร์ โรฮิงญา คิดแล้วโมโห พวกลัทธิตัวหลืบขายชาติ
  https://youtu.be/QAmPnIbe09E

  ตื่นๆพวกโลกสวย อยากให้ไทยเป็นแบบนี้เหรอ
  https://youtu.be/otN8QMPrgIs

  คนไทยไม่คิดที่จะตื่นเพื่อมาปกป้องประเทศชาติของตน เกิดมาเสียชาติเกิด
  https://youtu.be/Eds5Pi0XJ4g

  ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นจริงแล้ว
  https://youtu.be/S5B3xmG4Wp4

  นี้ไงที่ยูเอ็นมันแอบขนกันเข้ามาแล้วเอาโรคมาแพร่ให้ประเทศไทย
  https://youtu.be/zeZyRVk_3D4

 15. คอมมิวนิตส์กับลัทธิตัวหลืบมันทำงานร่วมกันมาตลอด แต่คอมมิวนิสต์มันโง่ ดูอิหร่าน มาเลย์ อินโด ตอนนี้เป็นไง ลัทธิตัวหลืบมันยึดครองกลืนกินจนหมดแล้วแถวนี้ คนไทยยังโง่กันอยู่เลย

 16. https://youtu.be/QAmPnIbe09E

  ตื่นๆพวกโลกสวย อยากให้ไทยเป็นแบบนี้เหรอ
  https://youtu.be/otN8QMPrgIs

  น่าเศร้าใจที่คนไทยไม่คิดที่จะตื่นเพื่อมาปกป้องประเทศชาติของตน เกิดมาเสียชาติเกิด
  https://youtu.be/Eds5Pi0XJ4g

  ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นจริงแล้ว
  https://youtu.be/S5B3xmG4Wp4

  นี้ไงที่ยูเอ็นมันแอบขนกันเข้ามาแล้วเอาโรคมาแพร่ให้ประเทศไทย
  https://youtu.be/zeZyRVk_3D4

 17. กษัตริย์ คนไทยในอดีตต่อสู้แทบตายกว่าจะได้แผ่นดินนี้มา อยู่ๆผู้อพยพอุยกรูจากจีน ผู้อพยพโรฮิงญาจากบังคลาเทศก็พากันอพยพเข้ามายึดแม่สอน ในอดีตก็ปลูกฝิน เฮโรอิน สร้างปัญหาให้ประเทศชาติมาตลอด ในปัจจุบันก็เป็นแก๊งปล่อยเงินงู้หาเรื่องยึดที่ดินของชาวบ้าน ราชการขายชาติของไทยต้องโง่ขนาดไหนถึงยอมให้ผู้อพยพเหล่านี้เข้ามาทำความเลว และยึดครองแผ่นดินของตน สัญลักษณ์การก่อการร้ายที่ติดอยู่บนเสาไฟมันสมควรไหม อพยพเข้ามาอยู่ไม่กี่ร้อยปี พวกมันไม่มีจิตสำนึกเลยเลยเหรอว่าคนไทยเขาต้องเอาชีวิตแรกกับสงครามกี่ชีวิตกว่าจะได้แผ่นดินนี้มา พวกมันยิ่งใหญ่มาจากไหนจึงเข้ามายึด มาติดตั้งสัญลักษณ์ของตนในแผ่นดินของผู้อื่น ต้องรื้อทิ้ง คนพวกนี้ชอบเรียกร้องได้คืบจะเอาศอก วันนี้สร้างสัญลักษณ์ของตนขึ้นมาได้ทั้งภาคใต้ และภาคเหนือ อีกหน่อยจะขยายขอเรียกร้องติดตั้งสัญลักษณ์ของตนไม่จบไม่สิ้น จนกว่าจะยึดได้ทั้งหมด ผู้ว่าจังหวัดตากควรจะโดนตรวจสอบ ได้ข่าวว่าพวกโรฮิงที่ทำบัตรประชาชนปลอมขึ้นมาก็เยอะด้วย นักการเมืองขายชาติขายแผ่นดินพวกนี้มันควรจะหมดไปจากแผ่นดินไทยได้แล้ว โลกสวย โง่กันซ้ำซาก อายประเทศพม่าเขาจริงๆ เขาเป็นผู้หญิงแท้ๆยังกล้าต่อกอนกับลัทธิกาฝากที่คอยบ่อนทำลายประเทศของพวกเขา ประเทศไทยโจรก่อการร้ายมีคดีติดตัวเป็นสิบๆคดี ยังไม่กล้าจับพวกมันเลย นี้ก็แสดงให้เห็นแลัวว่าประเทศไทยอ่อนแอรอวันที่จะสูญสิ้นสามสถาบันของชาติ ตอนตายยังจะมีหน้าเอาวิญญานของความขี้ขาด ขายชาติ ขายแผ่นดินของตนไปพบบรรพบุรุษกันอีกไหม

 18. พรรคการเมืองทุกพรรคเป็นเหมือนกันหมด โครงการสร้างมัสยิดไปทั่วประเทศเป็นโครงการของเชาวลิต ยิ่งลักษณ์มาสารต่อ พอยิ่งลักษณ์โดนขับออกไป ประยุทธ์ก็มาสารต่อ สมัยยิ่งลักษณ์ โอบาม่าได้เดินทางมาเจรจาให้ยิ่งลักษณ์เปิดศูนย์รับเลี้ยงโรฮิงญา ถ้ายิ่งลักษณ์ยังอยู่ ป่านนี้ศูนย์รับเลี้ยงโรฮิงญาและโรงงานฮาลานคงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอบาม่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกโกลเบิ้ล องค์กรของโอไอซี และยูเอ็น เช่นเดียวกับเหลี่ยม และเพื่อนเลี่ยมที่อยู่ดูไบก็กลุ่มเดียวกัน ถ้าเหลี่ยมหวังดีต่อประเทศชาติศาสนาพุทธจริงๆ พรรคการเมืองของเหลี่ยมทำไมถึงไปรวมกลุ่มอยู่กับพรรคของนอ ธร เพราะทั้งนอ ธร ช่อ ชลิตา โดม นักการเมืองพวกนี้ต่างทำงานให้พวกโกลเบิ้ลที่กำลังพยายามพักดันให้ลัทธิตัวหลืบพวกนี้ยึดครองกลืนกินโลกทั้งนั้น และก็เหลี่ยมอีกนั้นแหละที่เปิดโอกาสให้นอเข้ามาเป็นนักการเมืองในอดีต และเรียกร้องสิทธิให้นักเรียนคุมหัวในภาคใต้ เหลี่ยมอยู่เบื่องหลังบ่อนทำลายประเทศชาติมาตลอด สมคบคิดกับพวกโกลเบิ้ลบ่อนทำลายประเทศ ส่วนประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่ากำลังเล่นเกมส์อะไรกันอยู่ ตอนนี้ทั่วโลกกำลังวุ่นวาย มีปัญหามากหมาย พวกโกลเบิ้ลพยายามเป็นอย่างมากในตอนนี้เพื่อที่จะพักดันให้ลัทธิตัวหลืบยึดครองโลกให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่น้ำมันจะหมดไปจากตะวันออกกลาง ทรัมป์รู้แผนการเหล่านี้ และกำลังหาทางหยุดหยั่งมันอยู่ เพราะปัญหาเหล่านี้มันสระสมมาหลายปี ต้องแก้ไปทีล่ะอย่าง มันไม่ง่ายเลย ตอนแรกนี้ก็คิดว่าประยุทธ์คงขายชาติเหมือนเหลี่ยม เชาวลิต ยิ่งลักษณ์ ธร เช่นกัน แต่พอดูอีกแง่มุมหนึ่งความดีของประยุทธคือช่วยปกป้องราชวงศ์มาตลอด แต่พวกฝ่ายค้านและพวกโกลเบิ้ลกำลังบ่อนทำลายราชวงศ์ มันจึงเป็นอะไรที่สับสน ถ้าจะให้คิดว่าประยุทธ์เป็นคนขายชาติ สำหรับเราตอนนี้ประยุทธ์เป็นแค่ผู้ต้องสงสัย
  ในความคิดเห็นของเรา ถ้าจะจับลูกเสือก็ต้องเข้าถ่ำเสือ พฤติกรรมของประยุทธ์คือกำลังเข้าถ่ำเสือ มากกว่าการที่จะเอาเสือเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านของตน
  ลัทธิตัวหลืบฝังรากลึกอยู่ในแผ่นดินไทยมาหลายร้อยปี จะจัดการให้เร็วได้ดั่งใจมันคงยาก เพราะรากมันฝังเข้าไปในบ้านจนลึก นี้แหละเป็นปัญหาของชาวโลกที่กำลังปวดหัวกันอยู่ ก็คอยดูไปเรื่อยๆว่าทรัมป์จะจัดการอย่างไร ถ้าประยุทธเออออไปกับทรัมป์นั้นก็แสดงว่าประยุทธไม่ได้อยู่ฝ่ายของพวกลัทธิลัทธิตัวหลืบอย่างเป็นแน่ เราต้องคอยดูสถานการณ์ของทรัมป์และประยุทธ์ไปก่อน ส่วนพวกนักข่าวที่ต่อต้านทรัมป์ หรือประยุทธ์ขอให้เข้าใจเอาไว้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกโกลเบิ้ล และนักข่าวช่องข่าวพวกนี้ต่างโดนล็อปบี้ยิตส์จากนายทุนตะวันออกกลางซึ่งมีซาอุถือหุ้นควบคุมสื่อไปทั่วโลก ราชวงศ์ของซาอุ อิหร่านอยู่เบื่องหลังความวุ่นวายเหล่านี้ เพราะเป่าหมายของพวกเขาคือยึดครองโลกให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนที่น้ำมันของพวกเขาจะหมดลง

 19. คุณที่เป็นมุสลิมจะเห็นค้านหรือยอมรับ ประวัติศาสตร์นี้
  ท่านควรแสดงความคิดเห็น
  และหลักฐานอ้าง อิง
  หากถูกต้อง/ไม่ถูกอย่างไรจะได้จบลง และนำลงเป็น หนังสือ
  เอกสาร การเรียน ได้ อย่างถูกต้อง

 20. ปัญหาการข่มขืน ค้ายา ตั้งแก๊งมาเฟีย พฤติกรรมกร่าง หัวรุนแรง สมสู่กับสัตว์เมื่อก่อนแผ่นดินพุทธไม่เคยเป็นแบบนี้ พฤติกรรมเหล่านี้มันคือพฤติกรรมของลัทธิกาฝากที่เอาเข้ามาเผยแผ่และล้างสมองคนไทย ตอนนี้ทั่วโลกหาความสงบสุขไม่มี เพราะลัทธิกาฝากได้อพยพเอาสาร พฤติกรรมชั่วๆเหล่านี้เข้าไปขยายในถิ่นอื่นๆทั่วโลก อยู่เบื่องหลังการบ่อนทำลายทุกอย่างเพื่อให้สามสถาบันของชาตืเสื่อมเสีย สิ่งที่ลัทธิกาฝากต้องการในตอนนี้คือทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนให้มากที่สุด เลวร้ายให้มากที่สุด บ่อนทำลายทุกประเทศที่ยังเข้ายึดครองกลืนกินไม่ได้ จึงจะสังเกตุได้ว่าทุกประเทศที่ลัทธิกาฝากยังเข้ายึดครองไม่ได้จะวุ่นวายทุกประเทศ แต่ทุกประเทศที่โดนลัทธิกาฝากเข้ายึดครองกลืนกินและสามารถเอากฎเกณฑ์ของซาตานมาบังคับใช้ในแผ่นดินได้ร้อยเปอร์เซนต์ ประเทศเหล่านั้นจะสงบสุขขึ้นมาทันที ตอนนี้ทั่วโลกเขาเริ่มตื่นรู้แล้วว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่สงบ มันจะสงบได้อย่างไรก็ในเมื่อลัทธิกาฝากยังเข้ายึดครองประเทศเหล่านั้นยังไม่ได้ทั้งหมด ลัทธิกาฝากพูดเอาไว้มาหลายร้อยปีแล้วว่า พวกเขาจะต้องขยายเผ่าพันธ์ประชากรของตนเพื่อยึดครองกลืนกินโลกให้ได้ พวกเขาตั้งเป่าหมายเอาไว้ไม่เกินยี่สิบปี และตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังวุ่นวาย มันก็คือเกมส์ของลัทธิกาฝากที่กำลังเดินเกมส์การเข้ายึดครองกลืนกินทั่วโลกนี้อยู่ พวกเขาควบคุมทุกองค์กร รวมถึงสื่อ นี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมทรัมพ์ถึงยุติให้เงินสนับสนุนทุกองค์กรที่ลัทธิกาฝากควบคุมอยู่ ทุกประเทศที่ยังเข้ายึดครองกลืนกินไม่ได้ ประเทศนั้นจะโดนบ่อนทำลายและโจมตีิอย่างหนักเกี่ยวกับความเชื่อของประเทศเหล่านั้นให้ดูเลวร้ายลง รวมถึงศาสนาพุทธของไทยด้วย และหลังจากบ่อนทำหลายสามสถาบันของชาติลงได้ พวกเขาก็จะเข้าควบคุมและเอากฎเกณฑ์ลัทธิซาตานของตนเข้ามาควบคุมภายในทุกประเทศของทั่วโลก เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่ พวกเขาทำมาแล้วถึง 1,500 ปี และก็ยึดครองแถบตะวันออกลาง สถาน และเอเชียใต้ได้ทั้งหมด และจุดหมายของพวกเขาในตอนนี้คือยึดให้ได้ทั่วโลก การเข้าควบคุมองค์กรต่างๆ รวมถึงสื่อ จึงทำให้ทำงานกันได้อย่างเป็นระบบ แต่หลายประเทศทั่วโลกเขาก็ตื่นรู้กันแล้ว และก็พยายามที่จะหยุดหยั่งมันอยู่ เช่นเดียวกับทรัมพ์ ทรัมพ์เขาก็พยายามที่จะหยุดหยั่งมันอยู่เช่นเดียวกัน จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมช่องข่าวของทุกวันนี้จึงชอบโจมตีเรื่องของวัดวา พระเจ้า ทรัมพ์อย่างเป็นลบตลอดมา ถ้าคนฉลาดจะมองเกมส์เหล่านี้ออกหมด นอกจากคนที่โลกสวยที่ไม่เคยรับรู้อะไรกันเลย ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆ ไม่มีวันอ่านเกมส์หรือเข้าถึงความคิด ความต้องการของเผ่าพันธ์ของลัทธิกาฝากเหล่านี้ที่กำลังบ่อนทำลายมวลมนุษย์โลกได้หลอก

  แผนการโยกย้ายผู้อพยพหัวรุนแรงเพื่อยึดครองกลืนกินโลก
  https://youtu.be/AfG1myglfhY

  วันสำคัญของชาวพุทธไม่จัดให้เลย แต่เอาเงินภาษีของคนไทยพุทธมาจัดให้คนพวกนี้ ทำแบบนี้เพื่ออะไร
  https://youtu.be/6r49H-bvFYc

  ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  https://youtu.be/Cb_WJrTSm1U

  ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  https://youtu.be/WcOaHWxXT9A

 21. เราเข้าใจว่านักการเมืองบางกลุ่มอาจจะมีแผนที่เอาเศรษฐีบ่อน้ำมันพวกนี้อพยพเข้ามารักษาตัวภายในประเทศ เห็นเงินแล้วตาโต แต่ที่ไหนได้มันเป็นแผนการของพวกมันคือเข้ามาลงทุนซื้อที่ดิน ทำธุรกิจควบคุมคนพุทธ และอีกหน่อยพอมีอิทธิพลมากขึ้นโดยอาสัยนักการเมืองที่เป็นพวกเรือนร้างเดียวกันกับพวกมัน พวกมันก็จะร้องขอสร้างสิ่งซ่องสุมของโจรก่อการร้ายไปทั่วประเทศ พวกมันจะแอบขนโรฮิงญาเข้ามา ทำสงครามเย็นกับคนพุทธเหมือนซีเรีย ประเทศที่อยู่ในกลุ่มของโอไอซีมันร้ายนัก ควบคุมทุกองค์ในโลกนี้ ยูเอ็นนี้ตัวสำคัญที่คอยช่วยเหลือพวกมัน ถ้ามันเข้ามา แล้วมาขวานซื้อที่ดิน คนไทยพุทธจะสูญสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินก็คราวนี้แหละ พวกมันฉลาด ถือโอกาสที่มีโรคร้ายโยกย้ายอพยพผู้คนเข้าไปในประเทศที่ยังยึดครองกลืนกินไม่ได้ พวกมันฉลาดจริงๆ นี้แหละที่เป็นสาเหตุว่าทำไมทรัมพ์ถึงหยุดให้เงินสนับสนุนทุกองค์กรที่กลุ่มโอไอซีควบคุม รวมถึงยูเอ็น ศาลโลก องค์การอนามัยโลก ทรัมพ์ฉลาดมาก แต่คนไทยโง่ ขายชาติของตนให้ลัทธิเถื่อน
  https://youtu.be/ePT5n5P_X-I

Leave a Reply

Your email address will not be published.