Skip to content
Home » หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas | หุ้น j | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas | หุ้น j | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas | หุ้น j.

[button color=”primary” size=”medium” link=”http://megaurl.in/pHEjz5″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หุ้น j หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://a-middletonphotography.com/tips/ การกระทำ

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas และรูปภาพที่เกี่ยวข้องหุ้น j

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด  ร้านกาแฟ อสังหา The Jas

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หุ้น j.

หุ้น JAS Asset คุณควรลงทุนในธุรกิจอะไร? แหล่งช้อปปิ้ง ตลาด ร้านกาแฟ อสังหาริมทรัพย์ IT Junction J Market The Jas ลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ออมทรัพย์หุ้น ลงทุนในหุ้นรับเงินปันผล รับผลตอบแทนจากหุ้น รวยด้วยหุ้น ให้เงินทำงาน คุณแทนการลงทุน ปัจจัยพื้นฐานที่ดีเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนกับการซื้อเฉลี่ยดอลลาร์ของ DCA สะสมหุ้น blueship ซื้อหุ้น blueship ที่เป็นเศษส่วน และประหยัดเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น การออมเงินในหุ้นเพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคง บริษัท เจเอเอส แอสเสทส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าสำหรับโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นขึ้นในปี 2543 ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ในขณะนั้น เจมาร์ทได้ขยายธุรกิจการจัดการพื้นที่เช่าภายใน ศูนย์การค้าโดยเริ่มให้เช่าพื้นที่ในส่วนของโทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิ๊กซี นครปฐม เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ “แยกไอที” ที่จะจัดสรรให้เช่าเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการมือถือ ต่อมาธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2555 และ 2558 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชนและคอมมูนิตี้มอลล์ตามลำดับ ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบหลัก คือ 1) การบริหารพื้นที่ให้เช่าภายใน ศูนย์การค้าสำหรับโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่จะจัดสรรและให้เช่าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ชื่อ “IT Junction” 2) การพัฒนาและการจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดชุมชนภายใต้ชื่อ J Market 3) การพัฒนาและการจัดการของ ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (คอมมูนิตี้มอลล์) ภายใต้ชื่อ The Jas และ The Jas Urban และ 4) สนับสนุนธุรกิจต่างๆ เช่น การจัดการศูนย์อาหารภายใต้แบรนด์ “Urban Food Ville” สวนสนุกในร่มภายใต้แบรนด์ “Totem Kingdom” ” 5) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการคอนโดมิเนียม “Newera” 5) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการคอนโดมิเนียม “Newera” 1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในกลุ่มโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีภายใต้ชื่อ “IT Junction” บริษัทฯ บริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าในส่วนของโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ภายในศูนย์การค้าหรือพื้นที่ขายสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น บิ๊กซี ที่จะจัดสรรเพื่อให้เช่าต่อกับผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเช่าพื้นที่บางส่วนกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะปรับปรุงและตกแต่งก่อนจะจัดสรรให้เช่ากับร้านค้าปลีกต่อไป รวมทั้งดูแลและจัดการพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่าให้จัดเป็นศูนย์กระจายสินค้า โทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในชื่อ IT Junction ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงการใน แบบ IT Junction 39 สาขา พื้นที่เช่ารวม 7,553 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดสำคัญทั่วประเทศไทย 2. การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชนภายใต้ชื่อ “เจ มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัดหรือตลาดสด เป็นต้น บริษัทจะเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างจากเจ้าของบ้าน เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง ก่อนจัดสรรให้เช่าให้กับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการเช่าพื้นที่ ต่อไปในชื่อ เจ มาร์เก็ต บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการตลาดชุมชน สาขาแรกที่ตลาดอมรพันธ์ ตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์ ในชื่อ “เจ มาร์เก็ต @ อมรพันธุ์เกษตร” ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พัฒนา และที่ถนนบ้านทรายม้า ต.ปลาขาว) อีกโครงการหนึ่งที่ถนนลาดปลาเค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการตลาดชุมชน 4 โครงการในชื่อ เจมาร์เก็ต ได้แก่ (1) เจ มาร์เก็ต @ อมรพันธุ์เกษตร (2) เจ มาร์เก็ต ราชพัฒนา (3) เจ มาร์เก็ต สายม้า (4) ตลาดถนนคนเดิน 3. การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชนภายใต้ชื่อ “เดอะ จัส” ในปี 2557 บริษัทเริ่มพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ ในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรก ในโครงการ The Jas Wang Hin ซึ่งตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว-วังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้วยขนาดพื้นที่ โครงการทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน 20 ตร.ว. และมีพื้นที่เช่ารวม ​​ประมาณ 5,750 ตร.ม. และเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนแห่งที่ 2 โครงการเดอะจัส รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่โครงการประมาณ 9 ไร่ โดยมีพื้นที่เช่ารวมของ ​​ประมาณ 12,000 ตร.ม. เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ The Jas Urban Srinakarin บนถนนศรีนครินทร์ พื้นที่โครงการประมาณ 11 ไร่ โดยมีพื้นที่เช่ารวมประมาณ 19,850 ตร.ม. ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2563 ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่เช่ารวมกว่า 42,200 ตร.ม. 2560 – ก่อตั้งบริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ Casa Lapin และ Rabb Coffee.

See also  💰เห่อ! กระเป๋าตังใหม่จาก COACH กระเป๋าแบรนด์ราคาไม่แรง!! | pattypieee | กระเป๋า ตัง ราคา ส่ง | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์
See also  📌วิธีใช้งาน Yimresearch สะสมคะแนน แลกของรางวัล ((ทั้งคอมและมือถือ)) | ทําแบบสอบถามได้เงิน 2018 | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  How Many Miles Is 28 Acres? Update New

หุ้น j – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#หน #เจเอเอส #แอสเซท #ทำธรกจอะไร #นาลงทนไหม #ดไหม #ศนยการคาชมชน #ตลาด #รานกาแฟ #อสงหา #Jas.

[vid_tags]

หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas

หุ้น j.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ หุ้น j นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

2 thoughts on “หุ้น J เจเอเอส แอสเซ็ท ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ศูนย์การค้าชุมชน ตลาด ร้านกาแฟ อสังหา The Jas | หุ้น j | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์”

Leave a Reply

Your email address will not be published.